Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

  1. Przychodzenie dziecka do świetlicy odbywa się w godzinach 7.00-7.30 lub od godziny 9.00.
  2. Rodzice dzieci nie wchodzą do szkoły, żegnają się z dzieckiem w przedsionku wejścia do szkoły. W przedsionku następuje pomiar temperatury ciała przez nauczyciela świetlicy i dezynfekcja rąk. Uczniowie o podwyższonej temperaturze ciała  (powyżej 37 stopni Celsjusza) nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Jeżeli dziecko przyszło do szkoły samodzielnie, wówczas nauczyciel, bądź inna wyznaczona przez Dyrektora osoba, dzwoni do rodzica bądź opiekuna dziecka z informacją o konieczności pilnego odbioru dziecka. Dziecko zostaje odprowadzone do izolatorium i tam oczekuje na odbiór rodzica. Od godziny 7.30 pomiarem temperatury zajmuje się wyznaczona osoba.
  3. Uczeń przychodzący do świetlicy o i po godzinie 9.00 czeka na nauczyciela świetlicy w szatni szkolnej. Szatniarka dzwoni do świetlicy szkolnej i informuje o przybyciu dziecka do szkoły.
  4. Uczniowie uczęszczający na świetlicę po zajęciach szkolnych, mają obowiązek zdezynfekować ręce przed wejściem do świetlicy.
  5. Odbiór dziecka przez rodzica odbywa się w przedsionku szkoły. Pracownik szatni dzwoni do świetlicy szkolnej z informacją o przybyciu rodzica. Nauczyciel świetlicy lub inny wyznaczony pracownik sprowadza dziecko do szatni szkolnej i przekazuje rodzicowi.
  6. Wejście rodzica do szkoły na rozmowę z nauczycielem jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu spotkania.
powrót do góry