Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga
w Gdańsku

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 70 zł za jedno dziecko i 100 zł za dwoje i więcej dzieci.

Składkę wpłacamy do skarbnika klasy (a skarbnik na konto RR) lub na nr konta bankowego:

58 1240 1268 1111 0000 1542 8590

Szkoła Podstawowa nr 56 – Rada Rodziców

ul. Małomiejska 8A

80-037 Gdańsk

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

 

Kontakt do Rady Rodziców SP56 w Gdańsku

Adres e-mail:   rrsp56szkola@gmail.com

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca - Izabela Janicka

Z-ca Przewodniczącej – Kamila Figel

Skarbnik - Dorota Jażdżewska

Sekretarz – Agnieszka Karwat-Kędzierska

Członkowie:

Krystyna Tubis

Piotr Cholewa

Joanna Łobocka

Grzegorz Kopacz

powrót do góry