Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

PROCEDURY BEZPIECZENTSWA WTRAKCIE EPIDEMI COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE SP 56 DLA UCZNIOW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEOGO

 

  1. Czas przyprowadzania dzieci w godzinach 7:00 – 8:00. O godzinie 8:00 wejście do szkoły będzie zamknięte. Dziecko jest wprowadzane przez rodzica/opiekuna bocznymi drzwiami szkoły (przy salach nr 24,25). Ze względu na stan epidemiologiczny rodzice zostawiają dzieci w szatni.
  2. Odbiór dzieci w godzinach 12:00 – 17:00.
  3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przyprowadzić do szkoły zdrowe dziecko, bez oznak chorobowych (katar, kaszel, gorączka, złe samopoczucie). Ponadto w rodzinie dziecka nie może nikt z domowników przebywać na kwarantannie lub w izolacji.
  4. Podczas pobytu w szkole w przypadku gdyby u dziecka wystąpiły objawy chorobowe, dziecko jest odprowadzane do miejsca izolacji. Tam przebywa pod opieką szkolnej pielęgniarki, a rodzice/opiekunowie bezzwłocznie zostaną poinformowani o stanie zdrowie i zobligowani do odebrania go w trybie natychmiastowym.
  5. Zakaz przynoszenia do szkoły przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
  6. Dziecko przed wejściem do klasy myje ręce.
  7. O każdej pełnej godzinie sala będzie wietrzona, dezynfekowana, a w tym czasie dzieci będą dbały o higienę rąk.
  8. Podczas pobytu w sali nauczycielki będą czuwały nad zachowaniem bezpiecznego dystansu miedzy dziećmi podczas zajęć i zabaw.

 

 

powrót do góry