Lekcje wychowania fizycznego i basen - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA LEKCJACH WF, NA BASENIE ORAZ W SZATNIACH.

 

 

NA BASENIE

 

 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 • Stosowanie maseczek w trakcie drogi do szatni, w szatni maseczki nie obowiązują.
 • Klapki na zmianę.
 • Zalecany czepek.
 • Przed wejściem na halę basenową należy dokładnie i starannie umyć całe ciało pod natryskiem.
 • Jeżeli ktoś nie ćwiczy, to niestety nie ma możliwości przebywania w poczekalni bądź na hali basenowej, uczeń powinien zostać w szkole.
 • W recepcji nauczyciele otrzymują kartę do otwierania szafek (po 15 szafek na jednego nauczyciela).
 • Część szafek i przymierzalni musi być zamknięta, tak aby odległość pomiędzy korzystającymi z nich osobami wynosiła co najmniej 1,5 m. Ta odległość dotyczy również kolejki pod prysznic, do toalety.
 • Nauczyciel, który chce wejść na nieckę basenową musi posiadać strój sportowy i klapki na zmianę.
 • Brak sprzętu sportowego dla uczniów do nauki pływania.
 • Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej. Zakaz korzystania z jacuzzi. Nie wprowadzamy na basenie zabaw i ćwiczeń kontaktowych.
 • Przebywamy na pływalni w maksymalnie skróconym czasie, jak również unikamy kontaktu z poprzednimi grupami.

 

 

NA SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISKU

 

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mysie rąk (przed i po lekcji należy bezzwłocznie umyć ręce) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze, szatnie) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do niech dostęp. Nauczyciele wf ograniczają ilość wykorzystywanego sprzętu na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach.
 • W Sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Nauczyciele wf przeprowadzają zbiórki w odstępach 1,5 m w rozsypce.
 • W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 

 

KORZYSTANIE Z SZATNI

 

 • Korzystanie z szatni odbywa się na zasadzie wejść rotacyjnych/ grupami ćwiczebnymi.
 • Do szatni przed zajęciami wchodzi najpierw jedna grupa po 5 minutach wchodzi druga grupa. Po zajęciach odwrotna kolejność wejścia do szatni. Do przebierania się na lekcje wf wykorzystywane będą także pomieszczenia z prysznicami.
 • Uczniowie przed wejściem do szatni dezynfekują ręce środkiem do dezynfekcji rąk umieszczonym przy wejściu do szatni.
 • W szatni przebywają tylko uczniowie ćwiczący na lekcji wf. Pozostali uczniowie czekają przed szatnią zachowując odstęp.
 • Szatnie podzielone zostaną na strefy, w których uczniowie będą się przebierać.
 • Uczniowie przebierają się po dzwonku na lekcje i przed dzwonkiem na przerwę. Szatnie w czasie przerwy będą dezynfekowane i wietrzone.

 

powrót do góry