Biblioteka - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga
w Gdańsku

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej SP 56  na czas trwania pandemii Covid 19

I Postanowienia ogólne

 1. W bibliotece obowiązują ogólnoszkolne przepisy BHP dotyczące dezynfekcji powierzchni, wietrzenia pomieszczeń i stosowania środków ochrony.
 2. Procedury obowiązują wszystkich użytkowników
 3. Przepisy mogą ulec zmianie wraz z sytuacją epidemiologiczną

II Zasady pracy biblioteki

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły w wyznaczonych godzinach.
 2. Zawiesza się do odwołania możliwość korzystania z wypożyczalni przez rodziców.
 3. Praca czytelni zostaje ograniczona do potrzeb niezbędnych.

III Wypożyczenia i zwroty

 1. Na terenie biblioteki obowiązuje czytelników zasłanianie ust i nosa .
 2. Przed wejściem do pomieszczenia należy zdezynfekować dłonie.
 3. Maksymalnie z wypożyczalni mogą jednorazowo korzystać 3 osoby.
 4. Odległość między użytkownikami nie powinna być bliższa niż 1,5 m.
 5. Dopuszcza się wypożyczenia grupowe pod opieką nauczyciela np. lektur lub podręczników dla uczniów jednej klasy. W takim przypadku nauczyciel opiekun dba o zachowanie bezpiecznego odstępu między uczniami stojącymi w kolejce.
 6. Czas pobytu w wypożyczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Zwracane zbiory mają być składane w miejsce wyznaczone przez bibliotekarza.
 8. Zwrócone zbiory podlegają kwarantannie przez 2 dni w osobnym pomieszczeniu.
 9. Otwarty dostęp do pólek zostaje ograniczony do stref wyznaczonych przez bibliotekarza.
 10. Szkolny regulamin wypożyczeń podręczników pozostaje aktualny.

IV Praca bibliotekarzy

 1. Praca pedagogiczna bibliotekarza uwzględnia konieczność ograniczenia pracy w grupie.
 2. Kontakt z opiekunami odbywa się przez dziennik elektroniczny i wychowawców.
 3. W przypadku bliskiego kontaktu z drugą osobą np. przy rozmowie czy wydawaniu zbiorów bibliotekarze są zobowiązani do pracy w rękawiczkach i zasłoniętymi ustami i nosem.
 4. W razie zarażenia się pracownika wirusem Covid 19 kwarantannie zostają wszystkie zbiory i pomieszczenia biblioteki.

 

 

powrót do góry