Placówki obsługiwane przez GCUW: portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx

Sprawozdanie finansowe SP nr 56 za rok 2018: portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/file/4122.aspx

Sprawozdanie finansowe SP nr 56 za rok 2019: https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152806.pdf